info@alna.pl    +48 22 827 32 57
alna

LT

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) w Dynamics NAV

Alna Business Solutions dostarcza pełne rozwiązanie ZSMOPL oparte na Microsoft Dynamics NAV (Navision), które realizuje raportowanie wymagane przez Ministerstwo Zdrowia w stosunku do prowadzących obrót wyrobami medycznymi.

 

Obowiązek raportowania firm do ZSMOPL
Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne firmy, które prowadzą obrót produktami leczniczymi, środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego, spożywczymi, wyrobami medycznymi, mają obowiązek przesyłania codziennie do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) informacji dotyczących operacji logistycznych (obrotów i stanów magazynowych).

 

Pełne rozwiązanie ZSMOPL i dostarczane usługi obejmują:

  • Rozwiązanie oparte na Dynamics NAV uwzględniające dane wymagane w pliku SML ZSMOPL,
  • Przygotowanie pliku XML obrotów i stanów zgodnie z aktualnie dostępną specyfikacją interfejsu ZSMOPL,
  • Testy rozwiązania opartego na Dynamics NAV i generowanie raportu w formacie XML oraz testy na środowisku ewaluacyjnym,
  • Obsługa automatycznej wysyłki raportów XML i błędów (integracja z webservice Ministerstwa Zdrowia (protokół SOAP), obsługa komunikatów zwrotnych, rejestrowanie potwierdzenia z systemem w logu,
  • Szkolenia z obsługi rozwiązania,
  • Wsparcie przy uruchomieniu,
  • Dokumentacja i specyfikacja techniczna.

 

Masz obowiązek raportowaniem do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) z systemu Dynamics NAV (Navision)? 

 

Zapraszamy do kontaktu.

Alna Business Solutions Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 9/11 
PL 00-094 Warszawa

 +48 22 827 32 57
 +48 22 827 32 58
info@alna.pl

Polityka prywatności

Copyrights © Alna Business Solutions Sp. z o.o. All rights reserved   Desing by 101 So. z o.o., Kamila Błęcka