info@alna.pl    +48 22 827 32 57
alna

LT

Newsletter

* pola wymagane

Jakie biuletyny chciałbyś otrzymywać?

Zgoda na przetwarzanie jest dobrowolna i mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawie sprzeciwu, prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Zgoda jest dobrowolna i mogę ją cofnąć każdym czasie.

Administratorem danych osobowych jest: Alna Business Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wierzbowa 9/11 lok. 307, 00-094 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247019, NIP 5252350216, REGON 140353253 o kapitale zakładowym równym 100 000 zł.

Dokładne informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności: https://alna.pl/polityka-prywatnosciPolityka prywatności

Copyrights © Alna Business Solutions Sp. z o.o. All rights reserved   Desing by 101 So. z o.o., Kamila Błęcka