info@alna.pl    +48 22 827 32 57
alna

LT

Czym jest Alna.Timber.Dynamics?

Alna.Timber.Dynamics to rozwiązanie branżowe oparte na Dynamics AX, dedykowane i dostosowane do firm zajmujących się obsługą logistyczną drewna, tj. zakupem, sprzedażą oraz jego przeładunkiem i transportem lądowym lub morskim na dużą skalę.

System zapewnia pełną kontrolę nad procesami biznesowymi w szczególności kładąc nacisk na optymalizację łańcucha dostaw, poprawę zarządzania zamówieniami, sprzedażą, zakupami, odpowiednie zarządzanie transportem oraz przejrzyste i łatwe raportowanie.

Windows Azure
Windows Azure

Optymalizuje planowanie procesów logistycznych

Firmy zajmujące się obsługą logistyczną drewna mają do czynienia z dużym prawdopodobieństwem popełniania błędów związanych z nieodpowiednim planowaniem procesów logistycznych. Nieprawidłowość taka, w połączeniu z dużymi gabarytami transportowanych towarów, powoduje znaczne koszty transportu.

Kluczową zaletą Alna.Timber.Dynamics jest minimalizacja popełniania błędów w procesach logistycznych, które często mogą się zdarzać w tego typu przedsiębiorstwach, co przekłada się na szybkie i wymierne oszczędności.

Wybrane funkcjonalności Alna.Timber.Dynamics

Zarządzanie procesami logistycznymi

Zarządzanie od prognozowania, planowania, realizacji wysyłki, weryfikacji jakości, księgowania transakcji aż do reklamacji. Możliwość wysyłki elektronicznej wersji zamówień do klientów/dostawców.

Controlling i analizy finansowe

Bilans, RZIS, przepływy finansowe, definicja MPK jako działów lub towarów, RZIS per drewno lub hierarchiczną kategorię drewna, RZIS per projekt, analiza popytowo-sprzedażowa.

Automatyczne przeliczanie parametrów drewna

Przeliczanie takich parametrów jak: waga, m3, m2, etc. w ramach generowanych zleceń logistycznych tj. sprzedaży, zakupów, wewnątrzmagazynowych.

Zintegrowany z modułami finansowymi

System oparty jest na Dynamics AX, więc posiada także wszystkie moduły finansowe, tj. księga główna, należności, zobowiązania, środki trwałe.

Integracja z systemami i urządzeniami zewnętrznymi

Integracja z maszynami pomiarowymi np.: waga, laserowe systemy pomiarowe oraz innymi dowolnymi systemami zewnętrznymi.

Zarządzanie jakością

Zaawansowane zarządzania jakością drewna oraz możliwość dołączania dokumentacji fotograficznej.

Wielowalutowość i wielojęzyczność

System może funkcjonować w kilkudziesięciu krajach na całym świecie wspierając wiele walut i języków.

Listy przewozowe

Generowanie automatyczne lub półautomatyczne międzynarodowego listu przewozowego dla konkretnej transakcji.

Zarządzania partiami

Zarządzanie partiami drewna, lokalizacją w magazynie, numerami seryjnymi.

Windykacja należności

Wsparcie przy procesach windykacji należności.

Korzyści z zastosowania Alna.Timber.Dynamics:

Zwiększenie efektywności i rentowności:

Poprawa efektywności i rentowności firmy poprzez uporządkowanie i uproszczenie procesów zakupu i sprzedaży,

Redukcja kosztów transportu

Znaczne obniżenie kosztów transportu poprzez odpowiednie planowanie logistyczne towarów o dużych gabarytach w transporcie lądowym i morskim,

Eliminacja błędów

Eliminacja błędnego planowania transportu dzięki optymalizacji w procesach logistycznych, odpowiadające realiom specyfiki branży.

Minimalizacja stanów magazynowych

Zwiększenie rotacji zapasów magazynowych poprzez optymalizację planowania zamówień,

Trafne decyzje biznesowe

Możliwość podejmowania trafnych decyzji biznesowych poprzez szybki dostęp do wiarygodnych danych w przejrzystej i ustandaryzowanej formie,

Efektywna kontrola

Efektywna kontrola i predykcja realizacji planów biznesowych dzięki narzędziom analitycznym i wiarygodnym danym w czasie rzeczywistym.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat
Alna.Timber.Dynamics?

Polityka prywatności

Copyrights © Alna Business Solutions Sp. z o.o. All rights reserved   Desing by 101 So. z o.o., Kamila Błęcka