info@alna.pl    +48 22 827 32 57
alna

LT

Jak zabezpieczyć wrażliwe dane?

W obecnych czasach kradzieży, cyberataków i ogromnego potencjału technologii informatycznych pozwalających na przejęcie tajnej wiedzy wypracowanej często przez duże zespoły ludzkie w okresie wielu lat, bezpieczeństwo poufnych danych tj. np.: tajemnic produkcyjnych (know-how), wyników badań naukowych, planów strategicznych i technologicznych przedsiębiorstw, dokumentów prawnych, treści umów handlowych, danych osobowych różnych ludzi, narażone jest na wiele niebezpieczeństw.

DSS CSS Ochrona danych
DSS CSS Ochrona danych

Ochrona danych dzięki
DSS i CSS

W obliczu wielu nadużyć, afer podsłuchowych (PRISM, TEMPORA), powszechnego szpiegostwa gospodarczego, nielojalności partnerów i współpracowników oraz niebezpieczeństw wynikających z możliwości nadużyć nowych technologii informatycznych w celach pozyskiwania czyichś tajemnic (prywatnych, gospodarczych, administracyjnych, politycznych) powstały rozwiązania DSS i CSS do ochrony dokumentów elektronicznych, pozwalające Firmom na realną ochronę swoich tajemnic. Dzięki DSS i CSS Twoje dane będą chronione przed inwigilacją osób postronnych (prywatnie, w pracy, w administracji, w świecie biznesu i polityki), a wyniki Twojej pracy, poufne informacje będą chronione, w taki sposób, że nikt niepowołany nie będzie w stanie z nich skorzystać.

Rozwiązania do ochrony cennych danych

Bezpieczeństwo danych w XXI wieku

DSS Document Security System

Głębokie szyfrowanie i zarządzanie

DSS chroni dokumenty w ten sposób, że najpierw głęboko szyfruje algorytmem militarnym ich treść, a następnie pozwala właścicielowi dokumentów zarządzać nimi w taki sposób, że tylko upoważnione osoby będą w stanie otworzyć zabezpieczony dokument. Nawet jeżeli upoważniona osoba przekazałaby Twój zabezpieczony dokument komuś innemu, to ta osoba nie będzie w stanie tego dokumentu otworzyć, chyba że jej na to pozwolisz. Jeżeli zgubisz dane, ktoś Ci je ukradnie np. razem z laptopem, wyślesz nieodpowiedni załącznik mailem, to nikt nieupoważniony nie otworzy zabezpieczonych DSS’em plików.

Ochrona przed zrzutem ekranu

Przykładowo w przemyśle samochodowym nowy wygląd samochodu kształtowany nawet przez kilka lat, restrykcyjnie chroniony, może poprzez zrzut ekranu zostać ujawniony na zewnątrz. Tego typu problem dotyczy wiele branż m.in. chemicznej (formuły), graficznej (pomysł okładki), architektów, kancelarii prawnych, branży perfumeryjnej itp. W takich sytuacjach daleko idąca ochrona przed zrzutem ekranu nabiera istotnego znaczenia. DSS chroni przed zrzutem ekranu w różny sposób, a poziom ochrony należy do najbardziej zaawansowanych na świecie.

Ochrona przed kopiowaniem treści

Trójpoziomowa ochrona przed mechanizmem kopiuj-wklej zintegrowana jest w DSS’ie z polityką bezpieczeństwa organizacji. Ten prosty mechanizm odpowiedzialny jest często za wiele wycieków danych. DSS pozwala nie tylko ochronić Twoje wrażliwe dokumenty przed nieupoważnionym kopiowaniem treści, ale także pozwala dostosowywać mechanizm ochrony do sytuacji.

Ochrona wydruku

Mechanizm ochrony wydruku jest w DSS’ie bardzo precyzyjny, pozwala z dokładnością do pojedynczego dokumentu ograniczyć nieupoważnionemu użytnikowi możliwość jego wydruku. Drukowanie jest potencjalnym źródłem wycieku dokumentu, a inteligentna jego ochrona stanowi jeden z filarów polityki bezpieczeństwa każdej organizacji.

Kontrola nad dokumentami wysłanymi poza organizację

Dotychczas, pliki wysłane poza organizację lub przekazane do zewnętrznego partnera były w momencie wysłania lub przekazania poza Twoją kontrolą – realnie nie miałeś wpływu na to kto w ostateczności je zobaczy. Dzięki DSS’owi możesz zachować kontrolę nad dokumentami wysłanymi poza Twoją organizację i decydować o tym, kto i kiedy może otwierać przesłane przez Ciebie dokumenty.

Odcięcie od zabezpieczonych dokumentów

DSS umożliwia odcięcie dostępu określonej osoby do wszystkich przekazanych jej wcześniej zabezpieczonych dokumentów. W sytuacji, więc np. zakończenia współpracy lub utraty zaufania do partnera, z którym współpracowałeś przez kilka lat przekazując mu ważne i tajne dokumenty, a teraz dowiadujesz się, że zaczął współpracować z konkurencją, możesz odciąć tą osobę od wszystkich przekazanych jej zabezpieczonych dokumentów, niezależnie gdzie się ta osoba znajduje i niezależnie od tego, na jakim komputerze lub nośniku danych przechowuje przekazane mu pliki. Ty wybierasz czas kiedy odciąć lub przywrócić dostęp do Twoich dokumentów.

Pliki ograniczone czasowo

Z DSS’em możesz także tworzyć pliki ograniczone czasowo i np. przesłać dokument do wyznaczonej osoby z ograniczeniem, że będzie go można odczytać np. tylko do piątku do godziny 16:00. Następnie w logach*, możemy sprawdzić kto, kiedy i co robił z przekazanym mu dokumentem, mając do dyspozycji pełną historię działań na zabezpieczonych plikach. A więc jeżeli prześlemy komuś ofertę, to będziemy wiedzieli czy i dokładnie kiedy dana osoba ją otworzyła.

Autoryzowana lokalizacja i komputery

DSS poprzez możliwość określenia adresów IP, pozwala na wybór lokalizacji, w której można pracować na zabezpieczonych plikach. Można więc ograniczyć miejsce pracy na wrażliwych plikach tylko w biurach organizacji lub w biurze i w domu. Można ograniczyć w ten sposób nawet kraje, w których można pracować np. w zakładach produkcyjnych firmy, na zabezpieczonych dokumentach. Administrator Systemu DSS może także określić MAC adresy komputerów, na których użytkownik może pracować na zabezpieczonych plikach.

Łatwe i intuicyjne zarządzanie DSS

Zarządzanie DSSem jest intuicyjne i bardzo proste. Nie wymaga od Ciebie żadnej wiedzy w zakresie informatyki, a użytkowanie wymaga jedynie zalogowania się. DSS nie wymaga żadnych specjalnych sposobów działania i nie zmienia Twoich dotychczasowych zwyczajów pracy. Na dokumentach zabezpieczonych DSS’em można pracować online i offline.

Zabezpieczenie formatów plików

DSS zabezpiecza pliki formatów:

  • MS Word: doc, docx, rtf, txt, xml
  • MS Excel: xls, xlsx
  • MS Power Point: ppt, pptx
  • Adobe Acrobat: pdf
  • Pliki graficzne: jpg, jpeg, gif, png

CSS Cryptographic Security System

Jak chronić informacje?

Istnieją pewne krytyczne informacje w różnych aplikacjach (Word, Excel, AutoCAD, Photoshop itp.) bazach danych (MS SQL, Oracle, PostgrSQL) lub rozwiązaniach biznesowych typu ERP, CRM, BI, DMS, które ze względu ochronę przewagi konkurencyjnej Twojej firmy, powinny być przedmiotem szczególnej ochrony.

Niedostateczna ochrona tych poufnych informacji może skutkować przekazaniem ich firmom konkurencyjnym lub innym zainteresowanym stronom.

Rozwiązanie CSS, w którego skład wchodzą: FPP, FSP, FCP pomogą chronić cenne informacje przed niepowołanym ich użyciem przez pracowników, którzy są nielojalni lub przygotowują się do zmiany pracodawcy lub innych osób.

CSS DSS Ochrona danych

Rozwiązania CSS

FPP (Flashgate Print Protection)

FPP pozwala blokować drukowanie zawartości dokumentu (np. Word, Excel, AutoCAD itp.) lub zawarte dane w systemie (np. ERP, CRM, BI, DMS).

Zważywszy, że pracownik w niezabezpieczonej aplikacji może wydrukować zawartość dokumentu i dane to używając FPP wydrukowanie takie nie będzie możliwe, ponieważ pliki i dane będą chronione. W ten sposób cenne dane firmy są zabezpieczone przed niepożądanym drukowaniem.

Licencja FPP jest przypisana do konkretnego komputera (stacji roboczej). Po zainstalowaniu na serwerze, FPP może chronić aplikacje lub systemy na terminalach.

FSP (Flashgate Screen Protection)

FSP pozwala zablokować ekran drukowania za pomocą klawisza PrtSc lub jakąkolwiek inną aplikację do przechwytywania ekranu.

FSP pozwala zablokować “filmowanie” ekranu z dowolnej aplikacji lub zdalne udostępnianie ekranu z osobą spoza firmy poprzez np. Skype, Teamviewer lub Webex.

Zawartość dokumentu (np. Word, Excel), rysunek (np. AutoCAD) lub dane w rozwiązaniach biznesowych (np. ERP, CRM, DMS) nie będą mogły być zarejestrowane do Print Screen-a. W ten sposób cenne informacje firmy są chronione.

FCP (Flashgate Clipboard Protection)

FCP pozwala zablokować kopiowanie treści dokumentu (np. Word, AutoCAD) lub dane z rozwiązań biznesowych (np. ERP, CRM, DMS) do innych aplikacji (np. Notatnik, Excel itp.).

Pracownik nie może wykorzystać mechanizmu “Kopiuj-Wklej” i tym samym pozyskania cennych informacji.

FCP pozwala na wykorzystanie mechanizmu “Kopiuj-Wklej”, aby dodać dane z poziomu np. przeglądarki internetowej lub innej aplikacji do chronionego systemu (np. CRM) w taki sposób, że pracownik zawsze może dodać dane do chronionego system lub rozwiązania biznesowego, ale nie może kopiować danych z chronionych przez FCP aplikacji lub rozwiązań biznesowych. W ten sposób cenne informacje firmy są chronione.

 

Chcesz wiedzieć więcej na temat ochrony
swoich pomysłów i cennych danych?

Polityka prywatności

Copyrights © Alna Business Solutions Sp. z o.o. All rights reserved   Desing by 101 So. z o.o., Kamila Błęcka