info@alna.pl    +48 22 827 32 57
alna

LT

Equipment Life Cycle™

Equipment Life Cycle™ (ELC) to innowacyjne i w pełni konfigurowalne oprogramowanie wspierające pełen cykl życia maszyn, urządzeń i wyposażenia oparte na systemie ERP Microsoft Dynamics NAV, dedykowane dla branży Rental & Service.

Jest to wyspecjalizowany i zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem dedykowany firmom, dla których kluczowym biznesem jest sprzedaż, serwis, naprawa lub wynajem maszyn i specjalistycznych urządzeń z różnych branż.

Rozwiązanie pozwala dostosować je pod potrzeby klienta oraz zarządzać całym cyklem maszyny/urządzenia tzn. śledzeniem jego statusu: od sprzedaży, poprzez naprawy, serwis, gwarancję oraz wynajem itp. Daje wiarygodną informację o kosztach i zyskach z działalności firmy, pozwala optymalnie planować i zarządzać działami w firmie, obniżyć koszty, polepszyć obsługę klientów. Ważne jest też, że informacja jest scentralizowana i osoby zarządzające mają do niej pełen dostęp.

Equipment Life Cycle 01

Jednolite i zintegrowane rozwiązanie branżowe

Często szukasz informacji, które powinny być dostępne w zasięgu ręki?

Informacja dostępna w kilku systemach powoduje stratę czasu i mniej wydajna pracę użytkownikom, a dane mogą być nieaktualne i mało wiarygodne.

Centralne zarządzanie w ELC

Rozwiązanie ELC jest jednolite i w pełni zintegrowane, a raz wprowadzona informacja jest dostępna z wielu poziomów dla różnych użytkowników. Daje to gwarancję pewności danych i braku konieczności budowania kosztownych interfejsów pomiędzy systemami. ELC zapewnia centralne zarządzanie, gwarancję podejmowania trafnych decyzji na podstawie wiarygodnych danych i możliwość korzystania z branżowych funkcjonalności dostosowanych do potrzeb Klienta.

Equipment Life Cycle
Equipment Life Cycle 2

Urządzenie jako obiekt systemowy

Sercem systemu jest odpowiednio zdefiniowane Urządzenie jako obiekt systemowy (wg numeru seryjnego), który powiązany jest ze wszystkimi procesami w firmie. Definicja obiektu zapewnia odzwierciedlenie jego struktury na 4 poziomach wg kategorii: Kategoria główna, Grupa, Model, Jednostka. Podstawowa idea rozwiązania to natychmiastowy dostęp do informacji o Urządzaniu dla modułów sprzedaży, serwisu, wynajmu, transportu, CRM, finansów itd. System może być obsługiwany na laptopach oraz urządzeniach mobilnych.

Branże dedykowane dla rozwiązania ELC

Maszyny i urządzenia przemysłowe

Agregaty chłodnicze, prądotwórcze

Maszyny i urządzenia budowlane

Klimatyzatory

Automatyka przemysłowa

Remonty

Elektrotechnika - sprzęt, usługi

Maszyny i urządzenia rolnicze

Transport

Leasing

Budownictwo inżynieryjne i instalacyjne

Elektronika i elektromechanika samochodowa

Wybrane funkcjonalności Equipment Life Cycle (ELC)

Zarządzanie sprzedażą

Realizacja procesu sprzedaży automatycznie rejestruje wszystkie elementy składowe związane z przychodami i kosztami dzięki czemu Klient ma całkowitą kontrolę nad zyskownością każdego zlecenia sprzedaży na każdym etapie jego realizacji.

Zlecenia gwarancyjne

Funkcjonalność napraw gwarancyjnych jest w pełni zintegrowana z modułem Zleceń Serwisowych. Proces napraw gwarancyjnych jest nadzorowany przez system całościowo od momentu decyzji czy dana część lub koszt naprawy jest objęta gwarancją do momentu otrzymania płatności od dostawcy.

Zarządzanie serwisem

Wszystkie prace i zadania oraz związane z nimi koszty są rejestrowane na Zleceniach Serwisowych. Typy zleceń serwisowych (Ad Hoc, instalacja, naprawa, gwarancja etc.) wyznaczają procedurę ich realizacji. Pracownicy serwisu wykorzystują w systemie tzw. Wizardy czyli są „prowadzeni za rękę” poprzez uproszczone ekrany systemowe, tak żeby zapewnić maksymalną kontrolę i prawidłowość rejestrowanych danych. Dane o pracownikach technicznych są zdefiniowane w systemie. Po wykonaniu zadania pracownik rejestruje produktywny czas pracy dla danego Zlecenia Serwisowego. Bezproduktywny czas pracy może być również rejestrowany. System może wykorzystać wszystkie powyższe informacje, aby ocenić rentowność każdego zlecenia serwisowego.

Zarządzanie relacjami z klientem i dostawcą (CRM)

Funkcjonalność zarządzania relacjami (CRM) jest wykorzystywana do zarządzania kontaktami z klientem i dostawcą. Przed kontaktem z klientem dobrze jest wiedzieć czy zgłaszał on reklamacje i jak zostały one rozwiązane. Przy pomocy jednego kliknięcia można dowiedzieć się jakie Urządzenie klient posiada, jakie są serwisowane, kiedy odbył się ostatni serwis, obejrzeć otwarte oferty itp. Przy wykorzystaniu głębokiej integracji z MS Word możliwe jest tworzenie profesjonalnych ofert sprzedaży, które mogą być przesyłane do klienta e-mailem. Tworzy się szablon w MS Word a wszystkie wymagane do oferty informacje są pobierane z systemu automatycznie. Przy takim procesie ofertę przygotowuje się w ciągi kilku minut a nie godzin.

Historia serwisu

Każde Urządzenie lub jego osprzęt posiada własną historię serwisu od momentu dostawy poprzez wszelkie naprawy i przeglądy. Informacje o ilości godzin pracy mechaników serwisujących dane Urządzanie, o częściach zużytych jest dostępna na bieżąco. Historia odczytów parametrów technicznych jest również dostępna – w tym przypadku informacja obejmuje datę, godzinę i osobę, która dokonała pomiarów. Jest możliwość wyświetlenia graficznych wykresów, pokazujących trend zmieniających się parametrów technicznych dla danego Urządzenia.

Wynajem

System obsługuje wszystkie procesy biznesowe związane z wynajmem urządzeń i wyposażenia. Istnieje bardzo duża elastyczność definiowania warunków cenowych i stawek dla grup klientów i grup urządzeń. System oferuje również bogate możliwości dotyczące różnych metod fakturowania za wynajem. Gdy klient zwraca urządzenie, system automatycznie generuje zlecenie serwisowe dotyczące przeglądu oraz ewentualnych napraw, co przyśpiesza jego gotowość do ponownego wypożyczenia. System wspomaga optymalne zarządzanie dostępnością wynajmowanych urządzeń, eliminując niepotrzebne przestoje oraz zarządzając rezerwacjami dla klientów.

Korzyści z wdrożenia Equipment Life Cycle

Zwiększenie przychodu i wzrost płynności:

 • Stymulowanie sprzedaży,
 • Terminowe zlecenie fakturowania,
 • Obniżenie i optymalizacja stanów magazynowych,
 • Monitorowanie przeterminowanych należności i planowanych zobowiązań,
 • Zarządzanie przepływami finansowymi (Cash-Flow).

Obniżenie kosztów:

 • Znaczne obniżenie poziomu i kosztów składowanych zapasów,
 • Brak konieczności inwestowania w dodatkową przestrzeń magazynową,
 • Automatyzacja zakupów,
 • Szybki zwrot z inwestycji (ROI) dzięki znacznemu ograniczeniu kosztów, wzrostowi przychodów, uporządkowaniu procesów i automatyzacji pracy.

Zmniejszenie strat i eliminacja ryzyk:

 • Prewencyjne starania dotyczące ciągłości umów z Klientami,
 • Kontrola stanów minimalnych stanów magazynowych i towary alternatywne (zamienniki),
 • Wzrost szybkości i jakości kontroli operacyjnej i finansowej.

Zwiększenie efektywności operacyjnej:

 • Optymalne planowanie operacyjne i strategiczne,
 • Większa wydajność dzięki automatyzacji (praca zdalna, optymalne ułożenie wspomagania procesów, kody kreskowe, spójność informacji),
 • Skuteczniejsza kontrola.

Lepsza jakość obsługi i poprawa wizerunku:

 • Terminowe monitorowanie przeglądów i ofert gwarantuje zadowolenie Klienta i stymuluje go do kontynuacji współpracy,
 • Szybka i precyzyjna reakcja na incydenty lub zapotrzebowania Klienta dzięki dostępowi do historii i posiadanych przez niego Umów,
 • Możliwość natychmiastowego stworzenia ofert i innych dokumentów,
 • Terminowość i planowana okresowość kontaktów z Klientem.

Optymalne planowanie strategiczne:

 • Narzędzia wielowymiarowego raportowania i analiz dają solidne podstawy do podejmowania decyzji dla poszczególnych działów i zarządu,
 • Możliwość decydowania o kierunku rozwoju firmy.
 • Trafne podejmowanie decyzji.

Chcesz poznać więcej informacji o rozwiązaniu ERP
dla branży Rental & Service?

Polityka prywatności

Copyrights © Alna Business Solutions Sp. z o.o. All rights reserved   Desing by 101 So. z o.o., Kamila Błęcka