info@alna.pl    +48 22 827 32 57
alna

LT

Microsoft Dynamics AX

jest innowacyjnym rozwiązaniem ERP wspierającym zarzadzanie przedsiębiorstwem dedykowanym dla dużych firm. Dzięki zintegrowanym modułom, zapewnia skuteczne wsparcie w zarzadzaniu kluczowymi procesami biznesowymi, niższe koszty działalności i zwiększa wydajność pracowników.

To rozwiązanie, którego bardzo zaawansowane funkcjonalności zapewnia ją zwiększenie wydajności firmy, niwelują niepotrzebne działania użytkowników i przynoszą korzyści w postaci szybkiego zwrotu z inwestycji. System umożliwia pełny dostęp do danych w czasie rzeczywistym a tym samym kontrolę sytuacji firmy i możliwość podejmowania właściwych decyzji biznesowych.

microsoft dynamics ax

Globalne rozwiązanie

Microsoft Dynamics AX jest rozwiązaniem globalnym, z którego korzysta kilkadziesiąt tysięcy firm na całym świecie – został opracowany w taki sposób, aby spełniał oczekiwania biznesowe firm prowadzących działalność wielooddziałową w różnych lokalizacja i wielu krajach. Rozwiązanie dostępne w ponad 40 wersjach językowych kompleksowo obsługuje najważniejsze procesy biznesowe w firmach z różnych branż.

Kluczowe funkcje Microsoft Dynamics AX

Zarzadzanie finansami:

Moduł ten umożliwia szybkie i wydajne rejestrowanie transakcji finansowych, zarządzanie relacjami między podmiotami zależnymi a spółkami nadrzędnymi, księgowanie kosztów wewnętrznych i przeglądanie danych finansowych. Pomaga w kontroli kosztów oraz wdrażaniu reguł i zasad księgowych.

 • Księga główna
 • Należności i zobowiązania
 • Zarządzanie rachunkami bankowymi
 • Planowanie i kontrola budżetu
 • Wsparcie usług wspólnych
 • Zarządzanie zgodnością z przepisami

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Kompleksowa platforma zarządzania kapitałem ludzkim umożliwia przechowywanie kartotek pracowników i zarządzanie nimi, usprawnia rekrutację i szkolenia oraz wspomaga zarządzanie organizacją.

 • Zarządzanie organizacją i zasobami ludzkimi
 • Rekrutacja
 • Zarządzanie rozwojem, szkoleniami i wydajnością pracowników
 • Portal dla pracowników
 • Zarządzanie wydatkami

Analizy danych biznesowych i raportowanie:

Elastyczne narzędzia analityczne umożliwiają analizę czynników wpływających na wyniki finansowe. Informacje można udostępniać wybranym użytkownikom w firmie. Funkcje analizy danych biznesowych oparte są na rozwiązaniach Microsoft Business Intelligence.

 • Raporty standardowe, analityczne i dynamicznie tworzone za pomocą funkcji Microsoft SQL Server
 • Reporting Services
 • Wstępnie zdefiniowane, wielowymiarowe kostki OLAP dostosowane do poszczególnych stanowisk
 • Pulpity menadżerskie z podglądem kluczowych wskaźników wydajności (KPI)

Produkcja:

Przyspieszenie realizacji zamówień, lepsze dostosowanie się do popytu oraz sprawniejsze zarządzanie zasobami zwiększa wydajność produkcji dyskretnej, procesowej i odchudzonej. Dane dostępne w czasie rzeczywistym umożliwiają śledzenie postępów produkcji, dokładniejsze określanie dat realizacji zamówień oraz kontrolę i obniżenie kosztów.

 • Planowanie materiałów i mocy produkcyjnych
 • Zarządzanie zasobami
 • Tworzenie harmonogramów i sekwencji zadań
 • Konfiguracja produktów
 • Zarządzanie halą produkcyjną i jej załogą

Zarządzanie łańcuchem dostaw:

Procesy sprzedaży i zakupu można połączyć z zarządzaniem logistyką, produkcją i magazynem, co zapewnia wgląd w cały łańcuch dostaw i ułatwia zarządzanie nim. Funkcje obsługujące przepływy wewnątrzfirmowe i obejmujące wiele ośrodków usprawniają zarządzanie organizacjami rozproszonymi.

 • Zarządzanie zapasami i rozproszonymi magazynami
 • Umowy handlowe
 • Sprzedaż przyszłej produkcji
 • Planowanie dystrybucji
 • Zarządzanie jakością

Zaopatrzenie i pozyskiwanie dostawców:

Nowe funkcje ułatwiają bezpośredni i pośredni zakup towarów i usług. Umożliwiają stworzenie centralnego punktu obsługi zakupów w całej organizacji, co pomaga we wdrażaniu polityk i procesów dotyczących zaopatrzenia.

 • Zaopatrzenie bezpośrednie i pośrednie
 • Zlecenia zakupu
 • Zarządzanie relacjami z dostawcami
 • Portal dla dostawców

Zarządzanie projektami i ich obsługa księgowa:

Moduł zapewnia kierownikom projektów lepszą kontrolę nad harmonogramami, zasobami i finansami w krótkim i długim terminie. Te funkcje kontrolne są zintegrowane z innymi obszarami systemu, takimi jak księga główna, zaopatrzenie, sprzedaż i produkcja.

 • Księgowanie i fakturowanie projektów
 • Kontrola kosztów projektu
 • Struktury podziału pracy
 • Integracja z oprogramowaniem Microsoft Project

Sprzedaż i marketing:

Moduł sprzedaży i marketingu oferuje rozbudowane i zintegrowane funkcje zarządzania klientami oraz sprzedażą i marketingiem, które pomagają w nawiązywaniu i rozwijaniu relacji z klientami oraz zwiększeniu sprzedaży.

 • Automatyzacja pracy sprzedawców i marketingu
 • Obsługa szans sprzedaży
 • Zarządzanie procesami sprzedaży
 • Integracja z systemem Microsoft Dynamics CRM

Zarządzanie usługami:

Funkcja ta umożliwia planowanie, śledzenie i analizowanie operacji usługowych. Zwiększa również efektywność i rentowność usług oraz zapewnia pełny obraz ich przychodów i kosztów.

 • Zamówienia i kontrakty serwisowe
 • Zgłoszenia serwisowe i ich obsługa
 • Zarządzanie naprawami
 • Subskrypcja usług

Cechy Microsoft Dynamics AX

Łatwy w obsłudze

Intuicyjny interfejs podobnydo pakietu MS Office pozwala na łatwą i wydajna pracę

Zgodny z przepisami fiskalnymi

Dostosowany do krajowych i międzynarodowych przepisów prawa fiskalnego

Wielojęzyczny i wielowalutowy

System może być wykorzystywany do obsługi wielu walut i tłumaczony jest na ponad 40 języków

Elastyczny

Elastyczny w parametryzacji i otwarty na integrację z innymi rozwiązaniami

Wspierający managerów

Wspierający zarządzanie na szczeblu strategicznym i operacyjnym poprzez bogate możliwości raportowania

Dostosowany do roli

Posiada przyjazne interfejsy dla zdefiniowanych ról użytkowników jakie pełnią w firmie

Zintegrowany

Wszystkie informacje niezależnie od źródła ich pochodzenia, zawarte są w zintegrowanej bazie danych

Integrujący procesy

Poprawia komunikacje między pracownikami i wspiera obieg akceptacji dokumentów

Międzynarodowe wykorzystanie

Może obsługiwać dowolną ilość oddziałów lub firm powiązanych bez względu na ich lokalizację geograficzną

Chcesz dowiedzieć się więcej o
Microsoft Dynamics AX?

Polityka prywatności

Copyrights © Alna Business Solutions Sp. z o.o. All rights reserved   Desing by 101 So. z o.o., Kamila Błęcka