info@alna.pl    +48 22 827 32 57
alna

LT

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV (dawniej Navision) jest światowej klasy globalnym rozwiązaniem klasy ERP autorstwa Microsoft do zarządzania przedsiębiorstwem, skierowanym dla firm różnej wielkości.

Dzięki innowacyjnym i wciąż rozwijanym funkcjonalnościom zapewnia zwiększenie wydajności firmy, niweluje niepotrzebne działania użytkowników i przynosi korzyść w postaci szybkiego zwrotu z inwestycji. Umożliwia pełny dostęp do  danych w czasie rzeczywistym a tym samym zapewnia kontrolę sytuacji firmy, jej rozwój i możliwość podejmowania właściwych decyzji biznesowych. Dzięki swojej popularności i obecności na światowych rynkach, uważany jest za jeden z najpopularniejszych systemów ERP na świecie.

Microsoft Dynamics NAV AX

Idealny dla firm międzynarodowych

Microsoft Dynamics NAV jest rozwiązaniem globalnym, z którego korzysta ponad 117 tysięcy firm na całym świecie. System został tak opracowany, aby spełniał oczekiwania biznesowe firm prowadzących działalność wielooddziałową w różnych lokalizacja i wielu krajach. Rozwiązanie dostępne jest w ponad 42 wersjach językowych (wielowalutowość i wielojęzyczność) i kompleksowo wspiera obsługę najważniejszych procesów biznesowych w firmach o różnej wielkości i z różnych branż.

Elastyczny i dostosowany do potrzeb

Zastosowana innowacyjna technologia Microsoft zapewnia łatwy i skuteczny rozwój systemu oraz dopasowanie do indywidualnych potrzeb firmy. System rozwija się wraz ze wzrostem przedsiębiorstwa. Daje możliwość rozbudowy o dodatkowe funkcjonalności i moduły specyficzne dla firm z danego sektora, a dzięki swojej elastyczności i otwartości może być łatwo zintegrowany z innymi systemami zewnętrznymi Klienta.
Instalację można przeprowadzić w chmurze lub we własnym środowisku serwerowym.

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV w liczbach

Najpopularniejsze rozwiązanie ERP z rodziny Microsoft

+1.500.000

Użytkowników

+117.000

Firm

+42

Kraje

+25

Lat na rynku

Wybrane funkcjonalności Microsoft Dynamics NAV

Zarzadzanie finansami

 • Plan Kont,
 • Księga główna,
 • Należności i zobowiązania,
 • Arkusze kont,
 • Kursy walut NBP,
 • Cashflow,
 • E-banking,
 • Alokacje,
 • Budżetowanie,
 • Pełna obsługa VAT,
 • Kwota debet, kwota kredyt,
 • Dzienniki główne i zmian,
 • Rozliczenia międzyokresowe,
 • księgowanie międzyfirmowe,
 • Centra kompetencyjne,
 • Rachunek kosztów.

Zarządzanie sprzedażą i zakupami

 • Zarządzanie zamówieniami,
 • Oferty sprzedaży,
 • Rezerwacja zapasu,
 • Cenniki,
 • Zamienniki zapasów,
 • Warianty zapasów,
 • Oferty zakupu,
 • Koszty dodatkowe zakupu,
 • Zarządzanie zamówieniami,
 • Zamówienia zbiorcze,
 • Zapotrzebowanie (MRP),
 • Koszty dodatkowe,
 • Budżety sprzedaży i zakupów,
 • Obsługa zwrotów,
 • Proces zatwierdzanie dokumentów,
 • Dostawy bezpośrednie.

Zarządzanie środkami trwałymi

 • Środki trwałe,
 • Alokacja środków trwałych,
 • Ubezpieczenie,
 • Remonty środków trwałych,
 • Klasyfikacja środków trwałych,
 • Zwiększenie wartości środka trwałego ,
 • Plany amortyzacji.

Zarzadzanie projektami

 • Zlecenia,
 • Karty czasu pracy,
 • Planowanie zleceń (projektów),
 • Prace w toku,
 • Kalkulacja cen zadań,
 • Koszty rzeczywiste do planowanych,
 • Zarządzanie i planowanie czasu i zasobów.

Zarządzania zapasami i magazynem

 • Podstawowe zadania magazynowe,
 • Dostępność zapasu,
 • Śledzenie zapasu (po numerze serii / partii),
 • Zapasy przychodzące,
 • Zapasy wychodzące,
 • Pojemniki,
 • Przesunięcia lokalizacji,
 • Wiele lokalizacji,
 • Zlecenia przesunięcia,
 • Widok zapasów w drodze,
 • Inwentaryzacja,
 • Zarządzanie magazynem (WMS),
 • Przyjęcie i odłożenie zapasów,
 • Pobieranie oraz wydawanie zapasów,
 • Przesunięcia i korekta zapasów na magazynie,
 • System automatycznego przechwytywania danych (ADCS),
 • Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług,
 • Kalkulacja podatku od opakowań,
 • Dokumenty inwentaryzacji,
 • Dokumenty operacji magazynowych.

Zarządzanie produkcją

 • Kompletacja (na zamówienie i magazyn),
 • Produkcyjne zestawienie komponentów (BOM),
 • Podstawowe zdolności produkcyjne i marszruty,
 • Rezerwacje i śledzenie zapasów,
 • Zlecenia produkcyjne,
 • Planowanie zleceń produkcyjnych,
 • Przetwarzanie zlecenia produkcyjnego,
 • Ilość wyprodukowana,
 • Braki w produkcji,
 • Dziennik kontroli produkcji,
 • Podwykonawstwo,
 • Integracja zamówień z planowaniem produkcji,
 • Produkcja na zlecenie,
 • Planowanie zleceń,
 • Prognozowanie i planowanie produkcji,
 • Planowanie zdolności produkcyjnych,
 • Kalendarze gniazd i stanowisk roboczych,
 • Dzienniki zdolności produkcyjnych,
 • Przestoje i obciążenia robocze,
 • Wycena produkcji.

CRM i marketing

 • Zarządzanie kontaktami,
 • Zarządzanie kampaniami,
 • Klasyfikacja kontaktów,
 • Zarządzanie dokumentami,
 • Rejestrowanie poczty dla MS Exchange Server,
 • Zarządzanie leadami i prospectami,
 • Integracja z Outlook,
 • Integracja z Microsoft Dynamics CRM.

Zarządzanie serwisem i usługami

 • Zarzadzanie zleceniami serwisowymi,
 • Zarządzanie umowami i gwarancjami,
 • Planowanie zasobów i materiałów,
 • Kalendarze napraw i planowanie zleceń,
 • Ewidencja czynności i części,
 • Historia urządzeń i sprzętu,
 • Zarządzanie cenami,
 • Raporty i sprawozdania.

Dlaczego Microsoft Dynamics NAV?

Łatwy w obsłudze

Intuicyjny interfejs przyjazny użytkownikom i zwiększający ergonomię pracy

Dostępny wszędzie gdzie jesteś

Dzięki klientowi Web i dostępowi na urządzeniach mobilnych dostępny w każdym miejscu

Dostosowany do roli

Posiada przyjazne użytkownikom interfejsy dla zdefiniowanych ról jakie pełnią w organizacji

Rozwijany o nowe funkcjonalności

Bogata funkcjonalność w standardzie i wciąż rozwijany o nowe innowacyjne usprawnienia

Integrujący procesy

Poprawia komunikację wewnątrz firmy i wspiera obieg akceptacji dokumentów

Wielojęzyczny i wielowalutowy

System obecny jest w 42 krajach i obsługuje wiele walut

Zgodny z przepisami fiskalnymi

Dostosowany jest do przepisów prawa fiskalnego w 42 krajach, w tym także w Polsce

Elastyczny

Skalowalny i umożliwiający jednoczesną pracę zarówno kilku jak i kilkuset użytkowników oraz łatwy w dostosowaniu do wymagań firmy

Chmura lub własne środowisko

Możliwość instalacji w chmurze lub we własnym środowisku serwerowym

Międzynarodowe wykorzystanie

Może obsługiwać dowolną ilość oddziałów lub powiązanych firm i dostosowany do wymagań fiskalnych w 42 krajach

Wspierający managerów

Wspierający zarządzanie na szczeblu strategicznym i operacyjnym poprzez bogate możliwości analiz i raportowania

Zintegrowany

Wszystkie informacje zawarte są w jednej bazie oraz zintegrowany z innymi produktami Microsoft, m.in.: Microsoft Office, Power BI, Dynamics CRM i Microsoft AZURE

Chcesz dowiedzieć się więcej o
Microsoft Dynamics NAV?

Polityka prywatności

Copyrights © Alna Business Solutions Sp. z o.o. All rights reserved   Desing by 101 So. z o.o., Kamila Błęcka