info@alna.pl    +48 22 827 32 57
alna

LT

SAP Business Planning and Consolidation (SAP BPC)

SAP Business Planning and Consolidation to rozwiązanie ułatwiające skuteczne planowanie, budżetowanie i konsolidację danych w systemach co pozwala na szybsze, dokładniejsze i bardziej elastyczne zarzadząnie finansami firmy. SAP BPC zwiększa precyzyjność planowania na każdym poziomie organizacji, ogranicza czas i koszty przygotowania budżetu, przyspiesza i poprawia raportowanie finansowe a tym samym process podejmowania decyzji. System realizuje planowanie finansowe i operacyjne od początku do końca, a raportowanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych iest możliwe w jednym systemie. System może być używany w firmach, gdzie istnieje potrzeba częstego i zaawansowanego planowania. W zakresie konsolidacji system sprawdzi się w grupach kapitałowych stosujących różne standardy rachunkowości.

SAP Business Planning and Consolidation
SAP Business Planning and Consolidation

Jednolite rozwiązanie

SAP BPC jest jednym zunifikowanym rozwiązaniem, obejmującym planowanie biznesowe i procesy zarządzania wydajnością – dostarcza funkcjonalności planowania, budżetowania, zaawansowanego prognozowania i konsolidacji. Eliminuje potrzebę stosowania wielu systemów, które wymagają ręcznej integracji, pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze oraz zapewnia bardzo spójny i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika. System posiada pojedyncze repozytorium danych, które odwołuje się do systemów SAP i innych używanych przez Klienta, dlatego zawsze zapewnia aktualne dane, a każdy użytkownik może pracować na spójnym zestawie wiarygodnych informacji. Użytkownicy biznesowi mogą uzyskać dostęp i wprowadzać dane z różnych źródeł. System przechowuje także historię przebiegu każdego planowania lub konsolidacji, co pozwala na łatwe tworzenie raportów porównujących rózne okresy.

Zaprojektowany dla użytkowników, przeznaczony dla biznesu

W celu efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem wymagana jest możliwość wykorzystania precyzyjnych danych finansowych, zawartych w budżetach i prognozach finansowych. Przedsiębiorstwa oczekują możliwości przeniesienia planów strategicznych na budżety operacyjne, które można modelować dla różnych scenariuszy uwzględniające zmiany kosztów lub przychodów. Dodatkowo przedsiębiorstwa powinny posiadać dokumentację wykonania konsolidacji zgodnie z zasadami wewnętrznymi przedsiębiorstwa oraz zewnętrznymi wynikającymi z wymogów prawnych. SAP Business Planning and Consolidation dostarcza użytkownikom przyjazne środowisko pracy oparte o przeglądarkę oraz arkusz kalkulacyjny Excel, gwarantując w ten sposób intuicyjny oraz elastyczny interfejs.

Funkcjonalności SAP BPC

Konsolidacja

Szybki process wykonania konsolidacji.

Dostęp do aktualnych danych

Dostęp do zawsze aktualnych i poprawnych danych. Konsolidację można przeprowadzić w czasie rzeczywistym, niezwłocznie po zebraniu niezbędnych danych.

Jednolite i zcentralizowane dane

Jednolite i zcentralizowane dane finansowe firmy (np. rachunek zysków i strat, cashflow, bilans).

Porównanie danych

Możliwość porównywania budżetu z danymi rzeczywistymi.

Transakcje między spółkami

Zautomatyzowana eliminacja transakcji wewnątrze Grupy.

Wielowalutowość

Przeliczenia kwot do róznych walut.

Sprawozdania finansowe i zgodność ze standardami sprawozdawczości

Możliwość sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z różnymi standardami (np. GAAP, IFRS). Gwarantowana zgodność z wymogami prawnymi i ścieżką audytu.

Symulacja scenariuszy

Możliwość szybkiej symulacji różnych scenariuszy biznesowych i na ich podstawie podejmowania decyzji, które mogą mieć wpływ na odpowiednią strategię firmy.

Precyzja tworzenia budżetu

Automatyczny process tworzenia budżetu. Zebranie historycznych i aktualnych danych w jednym miejscu gwarantuje precyzję jego przygotowania.

Dlaczego SAP BPC?

Redukcja kosztów i czasu

Redukcja kosztów i czasu podczas przygotowania , realizacji i zatwierdzania planów, budżetów i prognoz. Wszystkie niezbędne informacje analizowane i przetwarzane są w jednym systemie.

Elastyczność

Możliwość szybkiej symulacji różnych scenariuszy biznesowych i na ich podstawie podejmowanie właściwych decyzji biznesowych.

Precyzyjność planowania

Precyzyjne planowanie zgodnie z celami strategicznymi firmy. Budżet jest sporządzany od początku do końca, stosownie do zmian zachodzących w firmie.

Szybkie i zgodne ze standardami sprawozdania

Zautomatyzowany proces konsolidacji zapewnia sprawozdawczość zgodną z wymogami prawnymi, różnymi standardami oraz ze ścieżką audytu

Usprawnienie procesów decyzyjnych

Poprawia planowanie, podczas którego można stosować alerty o zagrożeniach i czynnikach ryzyka, co pomaga w podajemowaniu odpowiednich decyzji.

Zmniejszenie czasu podejmowania decyzji

Redukcja czasu podejmowania decyzji przez manadżerów, przy wykorzystaniu dostarczonych przez system wiarygodnych i aktualnych danych. Szybkie otrzymanie i analiza danych skutkuje szybkim zaplanowaniem budżetu, symulacjami i trafnymi decyzjami biznesowymi.

Ograniczenie ryzyka biznesowego i zgodność z wymogami prawnymi

Ograniczenie ryzyka biznesowego - przejrzyste dane finansowe firmy zapewniają bezpieczeństwo i wiarygodność raportowania zgodnego ze standardami i wymogami prawnymi.

Zwiększenie wydajności użytkowników

Zwiększona wydajność i zmniejszone zapotrzebowanie na szkolenia – wygodny i intuicyjny interfejs użytkownika ułatwia wprowadzanie danych i raportowanie (interfejs podobny do pakietu Microsoft Office)

Chcesz dowiedzieć się więcej o SAP BPC?

Polityka prywatności

Copyrights © Alna Business Solutions Sp. z o.o. All rights reserved   Desing by 101 So. z o.o., Kamila Błęcka