info@alna.pl    +48 22 827 32 57
alna

LT

ERP dla branży Life & Sciences

YAVEON ProBatch to rozwiązanie ERP dedykowane dla branży Life & Science.
Oferuje unikalne możliwości integracji danych oraz funkcjonalności pomiędzy obszarami zarządzania produkcją, MES, logistyką, zarządzaniem jakością oraz finansami w ramach jednego systemu ERP opartego na Microsoft Dynamics NAV.
Dzięki Yaveon ProBatch można uzyskać nowoczesne rozwiązanie wykorzystujące najnowocześniejszą technologię Microsoft.

YAVEON ProBatch Partner Dynamics NAV
YAVEON ProBatch Partner Dynamics NAV

Spełnia branżowe regulacje prawne

Wysokiej jakości dokumentacja systemu dostarczana z YAVEON ProBatch pozwala firmie na zagwarantowanie rozwoju i eksploatacji systemu w jego całym cyklu życia. Oferuje dużo więcej funkcjonalności niż standardowe rozwiązania ERP.
Dodatkowo system jest zgodny pod kątem wymagań GMP oraz FDA zarówno dla branży kosmetycznej, spożywczej, farmaceutycznej jak i producentów urządzeń medycznych co ułatwia i obniża koszty przy potencjalnej walidacji tego systemu.
YAVEON ProBatch jest rozwiązaniem, które spełnia branżowe regulacje prawne a jednocześnie wspiera rozwój i sukces ekonomiczny firmy.

Najważniejsze funkcjonalności YAVEON ProBatch

1

Zarządzanie produkcją

 • Zarządzanie recepturą produkcyjną, ich wersjami oraz protokołami produkcyjnymi.
 • Kalkulacje receptur produkcyjnych opartych o wcześniej stworzone schematy.
 • Integracja zleceń kontroli jakości ze zleceniami produkcyjnymi.
 • Harmonogramowanie z uwzględnieniem ograniczonych zdolności produkcyjnych (eliminacja wąskich gardeł) i optymalizacja harmonogramowania.
 • Graficzny interfejs monitorowania harmonogramu produkcyjnego.
 • Automatyczna kalkulacje składników receptur.
 • Zarządzanie recepturą produkcyjną przeznaczoną do działu R&D.

2

Zaawansowane zarządzanie magazynem

 • Pobranie/wydanie/przyjęcie/odłożenie na magazynie.
 • Zarządzanie kontenerami, paletami. Zoptymalizowane zarządzanie różnego typu ‘nośnikami’ towaru ( palety, kontenery, cysterny itp.) w procesach magazynowych.
 • Wykorzystanie klasyfikacji ABC produktu, surowca, półproduktu per magazyn.
 • Zaawansowane zarządzanie strefami magazynowymi.
 • Zaawansowana obsługa funkcjonalności cross-docking (np. towar dostarczony do magazynu jest od razu przeładowywany i wysyłany dalej – do następnego odbiorcy.
 • Obsługa zleceń typu logistyczno-produkcyjnego typu backlog.

3

Zarządzanie partiami

 • Automatyzacja dzielenia / łączenia partii.
 • Zarządzanie właściwościami partii.
 • Zarządzanie statusami partii.
 • Sterowanie dostępnością partii, kontenerów / rozszerzeń.
 • Śledzenie partii w całym łańcuchu logistycznym.

4

Bezpieczeństwo danych

 • Wykorzystanie podpisu elektronicznego w ramach całej platformy YAVEON ProBatch. Podpis elektroniczny może być wykorzystany np.: przy tworzeniu receptury produkcyjnej, akceptacji warunkowej przepływu dokumentów, wydruku wybranych dokumentów itd.
 • Tworzeniu rejestru historii operacji wykonywanych przez użytkowników.
 • Tworzenie ról użytkowników w systemie, które determinują dostęp użytkowników do wybranych funkcjonalności systemu.
 • Zarządzania uprawnieniami praw dostępu z dokładnością do pól na formatce.

5

Zarządzanie jakością

 • Administrowanie inspekcjami jakościowymi na każdym etapie procesów zakupu, sprzedaży, gospodarki magazynowej, produkcji.
 • Zarządzanie specyfikacją inspekcji jakościowych (tworzenie i wersjonowanie inspekcji).
 • Automatyczne tworzenie zleceń inspekcji jakościowych na każdym etapie łańcucha dostaw oraz ich kalkulacja.
 • Zarządzanie testami stabilności i testami maszyn produkcyjnych.
 • Zarządzanie próbkami wymaganymi przez inspekcję jakościową.
 • Tworzenie rankingów dostawców i rankingów wewnętrznych dostaw.
 • Integracje z systemami LIMS.

6

 

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

 • Integracja ze standardowymi wagami przemysłowymi użytkowanymi w przemyśle „Life&Science”.
 • Integracja ze sterownikami PLC maszyn przemysłowych użytkowanych w przemyślę „Life&Science”.
 • Integracja z terminalami kodów kreskowych.

 

 

YAVEON ProBatch – więcej niż standardowe ERP

YAVEON ProBatch oferuje więcej niż standardowe systemy ERP i spełnia najbardziej restrykcyjne regulacje w branży Life & Science. Łączy specyficzne wymagania twojej branży z możliwością konfiguracji systemu, uzyskując sukces ekonomiczny poprzez efektywniejsze funkcjonowanie procesów, i zapewnienie bezpieczeństwa i zmniejszenie kosztów.

Istotne cechy YAVEON ProBatch dla branż

Branża farmaceutyczna

 • Zgodność z wymaganiami GMP,FDA, GAMP 5.
 • Bogata funkcjonalność zarządzania jakością.
 • Bogata funkcjonalność logistyki zawierająca śledzenie numerów partii surowców, produktów, półproduktów w procesach biznesowych.
 • Bezpieczeństwo danych produkcyjnych.
 • Zabezpieczenie przed możliwością wykonania podróbki i zafałszowania wyrobów końcowych.

Branża kosmetyczna

 • Zarządzanie zgodnością procesów z obowiązującymi normami.
 • Możliwość wykorzystania nazewnictwa składników kosmetycznych zgodnie z INCI.
 • Wymiana danych poprzez EDI, XML w formatach wykorzystywanych w branży.
 • Oznakowanie surowców i kosmetyków w procesie produkcji.
 • Zabezpieczenie przed możliwością wykonania podróbki i zafałszowania wyrobów końcowych.

Branża chemiczna

 • Bogata funkcjonalność logistyki zawierająca śledzenie numerów partii. Surowców, produktów, półproduktów w procesach biznesowych.
 • Zarządzanie surowcami i wyrobami końcowymi niebezpiecznymi dla zdrowia.
 • Zarządzanie zgodnością procesów z obowiązującymi normami.
 • Zarządzanie odpadami.

Branża spożywcza oraz nutraceutyczna

 • Zarządzanie zgodnością procesów z obowiązującymi normami HACCP, IFS, BRC, GMP.
 • Zaawansowane zarządzanie z wykorzystaniem numeru partii.
 • Zaawansowane zarządzanie produktem.
 • Bogata funkcjonalność logistyki zawierająca śledzenie numerów partii surowców, produktów, półproduktów w procesach biznesowych.

Branża urządzeń medycznych

 • Bogata funkcjonalność logistyki zawierająca śledzenie numerów seryjnych komponentów, produktów, półproduktów w procesach biznesowych.
 • Zarządzanie dokumentacją techniczną produktów gotowych oraz komponentów.
 • Zarządzanie wariantami i wersjami produktów gotowych.

Branża farb i lakierów

 • Bogata funkcjonalność logistyki zawierająca śledzenie numerów partii. Surowców, produktów, półproduktów w procesach biznesowych.
 • Zarządzanie surowcami i wyrobami końcowymi niebezpiecznymi dla zdrowia.
 • Zarządzanie recepturami towarów niebezpiecznych i lotnymi związkami organicznymi.
 • Zarządzanie kolorami.

Chcesz wiedzieć więcej na temat ERP
dla branży Life & Science?

Polityka prywatności

Copyrights © Alna Business Solutions Sp. z o.o. All rights reserved   Desing by 101 So. z o.o., Kamila Błęcka