info@alna.pl    +48 22 827 32 57
alna

LT

Doradztwo i konsulting

Bardzo często projekty wdrożeniowe ERP nie kończą się sukcesem. Wiele jest takich, gdzie efekty wdrożenia nowego narzędzia są niewystarczające a cele projektu nie zostały osiągnięte. Wybór zintegrowanego rozwiązania ERP i warianty przeprowadzenia inwestycji powinny opierać się na możliwie fachowej ocenie - zgodnej z faktycznymi potrzebami firmy i jej sytuacją.
Alna Business Solutions wspiera klientów w zakresie profesjonalnych usług konsultingowych i doradztwa dla systemów ERP.

Konsulting Partner Dynamics NAV Microsoft AX

Zakres doradztwa ERP i Project Managementu

1

Organizacja przetargu systemu ERP

 • Zebranie wymagań funkcjonalnych i technologicznych wobec ERP.
 • Przygotowanie specyfikacji wymagań funkcjonalnych i technologicznych.
 • Organizacja przetargu według sprawdzonej metodyki.
 • Analiza i ocena ofert w szczególności w świetle posiadanych informacji będących benchmarkiem.
 • Wsparcie przy opracowaniu i negocjacji umowy dotyczących projektu i zakupu licencji.
 • Rekomendacja rozwiązania.

 

2

Planowanie i realizacja wdrożenia systemów ERP

 • Wsparcie przy definicji celów projektów, opracowaniu analizy rentowności (ROI) inwestycji ERP – ex-ante.
 • Estymacja całkowitego kosztu utrzymania (TCO) ERP w okresie 4-5 lat.
 • Koordynacja wyboru grupy projektowej po stronie klienta.
 • Ocena kompetencji członków grupy projektowej dostawcy.
 • Ocena poprawności wykonania zadań projektowych przez dostawcę.
 • Wdrożenie efektywnej polityki zarządzania ryzykiem jako komponentu zarządzania projektem.
 • Zarządzanie projektem i zarządzanie zmianami.

 

3

Pomoc przy planowaniu i realizacji obsługi powdrożeniowej

 • Wykonanie analizy oraz oceny zrealizowanego wdrożenia ERP.
 • Wsparcie przy opracowaniu analizy rentowności (ROI) inwestycji w system ERP – ex-post.
 • Przygotowanie specyfikacji wymagań dotyczących obsługi powdrożeniowej dostawcy.
 • Organizacja przetargu dla obsługi powdrożeniowej według sprawdzonej metodyki.
 • Analiza i ocena ofert w świetle posiadanych informacji będących benchmarkiem.
 • Wsparcie przy negocjacji dotyczących obsługi powdrożeniowej (SLA).
 • Wsparcie przy opracowaniu umowy obsługi powdrożeniowej.

 

4

Wsparcie w zakresie analizy wdrożenia ERP, w którym wystąpiły problemy

 • Analiza przebiegu projektu wraz z rekomendacją dotyczącą sposobu i czasu przerwania współpracy pomiędzy klientem i dostawcą.
 • Wsparcie klienta przy określeniu przyczyn źle zrealizowanego projektu.
 • Pomoc w zakresie planowania oraz realizacji wdrożenia systemów ERP w ramach re-implementacji (naprawy) projektu.

 

Potrzebujesz doradztwa w zakresie ERP?

Polityka prywatności

Copyrights © Alna Business Solutions Sp. z o.o. All rights reserved   Desing by 101 So. z o.o., Kamila Błęcka