info@alna.pl    +48 22 827 32 57
alna

LT

Wiedza i doświadczenie

Alna Business Solutions od lat specjalizuje się w realizacji międzynarodowych projektów ERP i typu roll-out opartych na Microsoft Dynamics NAV, spełniając potrzeby firm posiadających oddziały zagraniczne. Bogate doświadczenie zdobyte w realizacji ponad 70 wdrożeń międzynarodowych w 30 krajach na całym świecie, pozwoliło na stworzenie unikalnej metodyki dedykowanej dla realizacji międzynarodowych projektów ERP. Skuteczna realizacja takich projektów wymaga specyficznej wiedzy i doświadczenia, odmiennej niż przy realizacji standardowego wdrożenia ERP. Nasi specjaliści doskonale znają specyfikę takich projektów, dążąc wspólnie z Klientem do osiągnięcia jego celów biznesowych i przewagi konkurencyjnej.

Projekty międzynarodowe Microsoft Dynamics NAV

Przygotuj międzynarodowe wdrożenie ERP

Obecnie większość firm międzynarodowych jest zainteresowana specyficznym wdrożeniem, które polega głównie na stworzeniu modelu biznesowego tzw. CORE (global template), wykonaniu wdrożenia typu roll-out, czasem także na wykonaniu upgrade’u czy udoskonaleniu wybranej grupy funkcjonalności w systemie. Poprzez skuteczne wdrożenie systemu ERP, przedsiębiorstwa mogą podnieść efektywność zarządzania, obniżyć koszty, a co za tym idzie, uzyskać przewagę konkurencyjną, czerpać większe korzyści z działalności operacyjnej i osiągać cele biznesowe.

Projekty międzynarodowe Microsoft Dynamics NAV

Doświadczeni eksperci w realizacji międzynarodowych projektów Microsoft Dynamics NAV

Firmy posiadające oddziały zagraniczne lub planujące ekspansję zagraniczną powinny opracować spójną strategię wdrożenia i rozwoju systemu ERP. Doświadczenie i bogata wiedza specjalistów Alna Business Solutions na temat szans i zagrożeń związanych z projektami typu roll-out może skutecznie wesprzeć Państwa w tym zakresie.

Międzynarodowe wdrożenia ERP typu roll-out

Projekt wdrożenia ERP typu roll-out polega na wdrożeniu w oparciu o opracowany już w systemie model biznesowy działania Grupy (CORE, global template), który będzie funkcjonował w centrali i oddziałach firmy. Opracowany CORE powinien być zgodny z wieloma wymaganiami centrali firmy. Takie „wzorcowe rozwiązanie” może być przenoszone na kolejne spółki (oddziały) Grupy i dostosowywany do lokalnych przepisów fiskalnych w danym kraju.

Projekty międzynarodowe Microsoft Dynamics NAV

Model biznesowy (CORE) może zawierać:

  • Przebieg indywidualnych procesów dla Grupy,
  • Standardowy pakiet funkcjonalności systemu, w którym zostały ustandaryzowane wybrane funkcjonalności dla Grupy,
  • Indywidualne funkcjonalności ponad standard systemu np.: interfejsy z systemami zewnętrznymi, ustalony przepływ dokumentów związanych z zarządzaniem jakością itp.,
  • Obieg dokumentów i ujednolicone raporty przedstawiające syntetycznie miary efektywności procesów biznesowych,
  • Metodykę wdrożenia projektów typu roll-out,
  • Dokumentację projektową opisującą funkcjonalności w modelu biznesowym (CORE),
  • Dobre praktyki biznesowe związane z rozwojem systemu np. „żądanie zmiany” (Change request), czyli procedura porządkująca wdrażanie w systemie nowych funkcjonalności, których inicjatorami są oddziały Grupy,
  • Inne elementy biznesowe (dane podstawowe i operacyjne, systemy uprawnień, struktury organizacyjne itp.)

Bardzo ważne jest, że tylko nieliczne firmy wdrażające systemy ERP specjalizują się w projektach tego typu, mają odpowiednie doświadczenie, stosują sprawdzoną metodykę projektową i są gotowe skutecznie realizować projekty międzynarodowe typu roll-out.

Doświadczenie Alna w projektach międzynarodowych

+70

Wdrożeń
międzynarodowych

+30

Obsługiwanych
krajów

+20

Lat doświadczenia

Usługi oferowane przy realizacji wdrożeń międzynarodowych

Wdrożenia

Zarządzanie i realizacja wdrożenia typu roll-out

Zgodność modelu biznesowego (CORE)

Zapewnienie zgodności modelu biznesowego (CORE- Global template) z wymaganiami fiskalnymi danego kraju (lokalizacja)

Usługi pełne lub częściowe

Realizacja kompleksowych usług lub wybranego zakresu prac wdrożeniowych

Usługi dla modelu biznesowego (CORE)

Tworzenie, modyfikacja i rozwój modelu biznesowego CORE (Global template)

Konsolidacja

Implementacja funkcjonalności dla realizacji konsolidacji i grupowy plan kont

Raportowanie

Odpowiednia realizacja ustandaryzowanego raportowania w Grupie

Rozwój funkcjonalny

Upgrade-y i udoskonalenie wybranych funkcjonalności

Help-desk i wsparcie

Najlepsze w Polsce usługi serwisowe help-desk i rozwoju oprogramowania (3 poziomy wsparcia)

Usługi dla wielu krajów

Realizacja projektów międzynarodowych dla ponad 42 krajów na całym świecie.

Zaufali nam

Partner-Dynamics-NAV-01a.pngPartner-Dynamics-NAV-02a.pngPartner-Dynamics-NAV-03a.pngPartner-Dynamics-NAV-04a.pngPartner-Dynamics-NAV-05a.pngPartner-Dynamics-NAV-05b.pngPartner-Dynamics-NAV-06a.pngPartner-Dynamics-NAV-07a.pngPartner-Dynamics-NAV-09a.png

Korzyści płynące z wykonania projektu typu roll-out

Wprowadzenie dobrych praktyk zarządzania

Wprowadzenie dobry praktyk zarządzania sprawdzonych w innych krajach i uwzględnionych w modelu biznesowym (CORE).

Wiarygodność danych

Jeden system, jeden format wymiany danych pomiędzy rozwiązaniami w różnych krajach/oddziałach. Spójna numeracja i środowisko pracy.

Raportowanie w Grupie

Jednolity i uproszczony system raportowania danych, taki sam w całej Grupie. Konsolidacja i grupowy plan kont.

Obniżenie kosztów

Poprzez odpowiednio zaplanowane i zrealizowane wdrożenie zgodnie z najlepszymi praktykami, następuje obniżenie kosztów i implementacji, późniejszego upgrade-u i utrzymania systemu. Globalny koszt utrzymania jednolitego systemu w różnych krajach jest niższy (dzięki wykorzystaniu gotowych rozwiązań) niż w przypadku, kiedy każdy oddział używa innego systemu.

Ustandaryzowane i skuteczne zarządzanie

Ustandaryzowanie procesów i procedur we wszystkich obszarach w Grupie. Wgląd w działania oddziałów zagranicznych i odpowiednia kontrola nad nimi. Łatwe i szybkie wdrożenie kolejnych spółek oraz szybsze i tańsze wprowadzanie zmian procesów w Grupie.

Zgodność z lokalnymi przepisami fiskalnymi w 42 krajach

System Microsoft Dynamics NAV może być wykorzystany w ponad 42 krajach na całym świecie dzięki jego zgodności z lokalnymi przepisami fiskalnymi, wielowalutowości i wielojęzyczności.

Efektem wdrożenia typu roll-out jest system zgodny z wymaganiami korporacyjnymi i lokalnymi w danym kraju, elastycznie dostosowywany do zmian, tańszy w obsłudze, pomagający użytkownikom w codziennej pracy, a korporacji dostarczający na bieżąco cenne raporty.

Chcesz skutecznie przeprowadzić międzynarodowe wdrożenie Microsoft Dynamics NAV?

Polityka prywatności

Copyrights © Alna Business Solutions Sp. z o.o. All rights reserved   Desing by 101 So. z o.o., Kamila Błęcka